ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Γλέντι στον συνοικισμό Αχερίοτου την Δευτέρα του Πάσχα με την συμμετοχή οργανωμένων συνόλων της κοινότητας μας

Read More...

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η κοινότητα μας αναπτύσσεται ορθολογιστικά και ανθρωποκεντρικά. Στα πανρμαικά πλάνα διακρίνεται μια σύγχρονη και ισορροπημένη ανάπτυξη

Read More...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Σ.

Ο πρόεδρος του ΚΣ Αχερίτου παρουσιάζει την αναπτυσσόμενη κοινότητα του και τα επόμενα πλάνα του κοινοτκού του συμβουλίου

Read More...